Wednesday, October 31, 2012

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай

2012.10.31-ний өдөр тус аймагт явагдсан Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
 1. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд 2012 онд шинээр ажилтан элсүүлж авах захиалгыг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. 2012 оны 10 дугаар сарын 31-ний мэргэшлийн шалгалтанд нийт 26 ажлын байр зарлагдсан байна.
 2. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бэлтгэх сургалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр *2012 онд төрийн жинхэнэ албанд шинээр орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтын агуулга, чиглэл*-ийн дагуу сэдвээр сургалт зохион байгуулж, нийт 88 хүн хамрагдлаа.
 3. Аймгийн хэмжээнд зарлагдсан 26-н ажлын байрны захиалга, мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах талаар 2012 оны 10 дугаар сарын 04-нөөс 10 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд аймгийн РМ радио, телевизээр зарласнаас гадна нийт сумдад мэдээлж, аймгийн вейб сайтад тавигдсан.
 4. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад орох иргэдийг 2012 оны Юдугаар сарын 26, 29-ний өдрүүдэд бүртгэлээ. Ажлын байрны мэргэжлийн ерөнхий болон тусгай шаардлагад нийцсэн 88 иргэн туслах түшмэлийн 11, дэс түшмэлийн 6 ажлын байранд нийт 17 сул орон тоон дээр бүртгүүлсэн.
 5. Төрийн албаны мэргэшлнйн шалгалтыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссыг Торийн албаны зовлөлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зовлолийн 2012.10.30-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор томилсон.
 6. Дорноговь аймагт Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад 2012 оны 10 дугаар сард зарлагдсан 26-н ажлын байрнаас 17-н ажлын байранд 86 иргэн оролцож 2 иргэн ирээгүй болно. Үүнээс:
 • Сорилын шалгалтанд туслах түшмэлийн ангилалд 52 иргэн, дэс түшмэлийн ангилалд 7 шалгуулагч тэнцэж дараагийн шатны шалгалтуудад хамрагдаж 59 иргэн тэнцлээ.
 • Дээр дурдсан ажлын байрнаас дэс түшмэлийн 3 ажлын байр сул үлдлээ. Ингээд шалгуулагч бүртгэгдээгүй 9, шалгалтанд шалгуулагч тэнцээгүй 3, нийт 12 ажлын байр сул үлдсэн байна.
 • Шалгалттай холбоотой дараах материалыг хүргүүллээ. Үүнд:
 • Мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэнийг Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад оруулах тухай шалгалтын салбар комиссын шийдвэр
 • Төрийн захиргааны албаны мэргэшлийн 2012 оны шалгалтад тэнцэж төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэх иргэдийн нэрс, онооны дараалал
 • Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын Салбар комиссыг байгуулсан тухай аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол
 • Зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлсэн иргэд шалгалт өгөөд тэнцээгүй улмаас сул үлдсэн ажлын байрны нэр
ДАРГА        С.БӨХХҮҮ

No comments:

Post a Comment

Ангилал

2013 4-11 clip tv Ажлын амжилт-2012 Айраг сум Алтанширээ сум Ашигт малтмал Байгалийн баялаг баримт бичиг Бизнесийн байгууллагууд Боловсрол Гадаад хамтын ажиллагаа Газар тариалан Газрын зураг Геологи- уул уурхайн салбар Даланжаргалан сум Дорноговь аймаг Дорноговь аймаг - ИТХ Дорноговь аймгийн ЗДТГ Дэд бүтэц Дэлгэрэх сум Замын-Үүд сум Зарлал Засаг даргын захирамжууд Зураг Иххэт сум лого Мал аж ахуй Мандах сум Музей мэдээ Наадам Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Нутгийн удирдлага Олон нийттэй харилцах алба Онцгой байдлын хэлтэс Өргөн сум Прокурорын газар Сайншанд сум Сайхандулаан сум Санхүү төрийн сангийн хэлтэс Саран хөхөө Саран Хөхөө театр Соёл СОЁМБО цогцолбор Спорт Судалгаа шинжилгээ - бүтээл сум Тайлан Танилцуулга Тендер Төлөвлөгөө Төрийн захиргаа Төсөв санхүү Төсөл удирдлагын хэлтэс Улаанбадрах сум үйлчилгээний байгууллагууд Хатанбулаг сум Хөвсгөл сум Хөгжлийн бодлогын хэлтэс Хөдөө аж ахуй Хөтөлбөрүүд Худалдаа Хууль зүйн хэлтэс Хэлтсүүд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг Цэргийн штаб Шагнал Шалгалт ШШГА Эрдэнэ сум Ярилцлага