Tuesday, October 23, 2012

Дорноговь аймаг

1. Айраг сум.  Сайншандаас 130 км, Улаанбаатар хотоос 330 км-т, төмөр замын дагуу оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 3566. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус суманд 320 суудалтай ЕБ-ын сургууль, 50 ортой дотуур байр, 15 ортой хүн эмнэлэг, 75 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 100 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

2. Алтанширээ сум. Сайншандаас 90 км, Улаанбаатар хотоос  450 гаруй  км-т оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 1307. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 320 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 30 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг, 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 200 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

3. Даланжаргалан сум. Сайншандаас 156 км,  Улаанбаатар хотоос  305 км-т,  төмөр замын дагуу оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 2486. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 320 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 35 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг, 75 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 100 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

4. Дэлгэрэх сум. Сайншандаас 145 км зайтай оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 1768. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон.  Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 320 суудалтай ЕБ-ын сургууль, 80 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг, 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 100 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

5. Замын-Үүд сум. Сайншандаас 230 км, Улаанбаатар хотоос 780 км, Монгол улсын хилээс 4,5 км-ийн зайтай оршдог. Тус сум 2 багтай. Хүн ам 11527. Замын-Үүд суманд 630 суудалтай ерөнхий боловсролын  сургууль, 130 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 20 ортой хүн эмнэлэг, 200 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

6. Иххэт сум. Сайншандаас 162  км, нийслэл Улаанбаатар хотоос 360 км зайтай. Тус сум 3 багтай. Хүн ам 2219. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 410 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 60 ортой дотуур байр, 12 ортой хүн эмнэлэг, 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 180 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

7. Мандах сум.  Сайншандаас 170 км, Улаанбаатар хотоос 454 км зайтай. Тус сум 5 багтай. Хүн ам 1555. Одоогийн байдлаар салхины сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй байна. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 400 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 50 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг, 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  200 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

8. Өргөн сум. Сайншандаас 60 км-т, Улаанбаатар хотоос 503 км-т төмөр замын дагуу оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 1796. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 400 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 52 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг, 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  150 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

9. Сайхандулаан сум. Сайншандаас 98 км-т оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 1207. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд 160 суудалтай ЕБ-ын сургууль, 52 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг,  30 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  100 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

10. Сайншанд сум. Улаанбаатар хотоос 460 км-т төмөр замын дагуу оршдог. Эдийн засаг, нийгмийн дэд бүтцүүд сайн хөгжсөн  сум болно. Тус сум 5 багтай. Хүн ам 19891. Нийтдээ  2600  суудалтай  ЕБ-ын  3 сургууль,  300   ортой   дотуур   байр,   нийтдээ   500   ортой   5 цэцэрлэг, 320 суудалтай ,,Саран хөхөө,, театр, 140 ортой Нэгдсэн эмнэлэг, 125 ортой  Төмөр замын эмнэлэг ажилладаг. Сайншандын 5 дугаар баг буюу Зүүнбаян тосгонд 952 суудалтай ЕБ-ын сургууль, 60 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг, 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, 400 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

11. Улаанбадрах сум. Сайншандаас 138 км-т оршдог. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 1494. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон.  Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд  400 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 52 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг,  50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  200 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

12. Хатанбулаг сум. Сайншандаас 240 км-ийн зайтай оршдог. Тус сум 5 багтай. Хүн ам 3024. Одоогийн байдлаар салхины сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй байна. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд  400 суудалтай  ЕБ-ын сургууль /Сулинхээрт бага сургуулийн салбартай/, 80 ортой дотуур байр, 12 ортой хүн эмнэлэг,  100 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  200 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

13. Хөвсгөл сум. Сайншандаас 170 км зайтай. Тус сум 4 багтай. Хүн ам 1478. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд  400 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 52 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг,  50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  200 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

14. Эрдэнэ сум. Сайншандаас 100 км, Улаанбаатар хотоос 600 км-т төмөр замын дагуу оршдог.  Тус сум 5 багтай. Хүн ам 2320. Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон. Үүрэн телефон үйлчилгээ нэвтэрсэн. Тус  суманд  240 суудалтай  ЕБ-ын сургууль, 50 ортой дотуур байр, 10 ортой хүн эмнэлэг,  75 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,  160 суудалтай соёлын төв ажилладаг.

No comments:

Post a Comment

Ангилал

2013 4-11 clip tv Ажлын амжилт-2012 Айраг сум Алтанширээ сум Ашигт малтмал Байгалийн баялаг баримт бичиг Бизнесийн байгууллагууд Боловсрол Гадаад хамтын ажиллагаа Газар тариалан Газрын зураг Геологи- уул уурхайн салбар Даланжаргалан сум Дорноговь аймаг Дорноговь аймаг - ИТХ Дорноговь аймгийн ЗДТГ Дэд бүтэц Дэлгэрэх сум Замын-Үүд сум Зарлал Засаг даргын захирамжууд Зураг Иххэт сум лого Мал аж ахуй Мандах сум Музей мэдээ Наадам Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Нутгийн удирдлага Олон нийттэй харилцах алба Онцгой байдлын хэлтэс Өргөн сум Прокурорын газар Сайншанд сум Сайхандулаан сум Санхүү төрийн сангийн хэлтэс Саран хөхөө Саран Хөхөө театр Соёл СОЁМБО цогцолбор Спорт Судалгаа шинжилгээ - бүтээл сум Тайлан Танилцуулга Тендер Төлөвлөгөө Төрийн захиргаа Төсөв санхүү Төсөл удирдлагын хэлтэс Улаанбадрах сум үйлчилгээний байгууллагууд Хатанбулаг сум Хөвсгөл сум Хөгжлийн бодлогын хэлтэс Хөдөө аж ахуй Хөтөлбөрүүд Худалдаа Хууль зүйн хэлтэс Хэлтсүүд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг Цэргийн штаб Шагнал Шалгалт ШШГА Эрдэнэ сум Ярилцлага