Thursday, November 15, 2012

Газрын үр шим сэдэвт 2 сарын аяны хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлан

Газар өмчлүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, газартай холбогдсон зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, газар эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлтэй холбоотой хууль эрхзүйн мэдээллээр иргэд олон нийтийг хангах зорилгоор “ Газрын үр шим” сэдэвт 2 сарын аяныг 2012.09.10-2012.11.10-ны хооронд зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд:
          Багийн ажлын алба болон хэсгийн ахлагч нарт аяны холбогдсон мэдээллийг өгөх уулзалтыг 2012 оны 09-р сарын 26-нд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Дээрх уулзалтын явцад хэсгийн ахлагч нараас газар олгох үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг авах  санал гарсаны дагуу 2012 оны 09-р сарын 28-нд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд дахин зохион байгуулсан.
- Өмчилсөн газрыг иргэнд хүлээлгэн өгөх ажлын хүрээнд 217 иргэнээс хэмжилт хийлгэх хүсэлт өгснөөс:

 • Жанчивын хэсэг, Дампилын 16-р хэсэгт газар өмчлөн авсан 85 иргэн
 • Өндөр довд газар өмчлөн авсан 14 иргэн
 • 4-р баг Нисэхэд газар өмчлөн авсан 21 иргэн
 • Эзэмшиж байгаа хашааны газраа өмчлөх 82 иргэний хашааны газрын хэмжилтийг хийж нийт 202 иргэний мэдээллийг газрын мэдээллийн санд бүртгэн холбогдох материалыг гарган өгсөн.
- Харин эзэмшиж байгаа хашааны газрыг өмчлүүлэх ажлын хүрээнд эзэмшиж байгаа хашааны газраа өмчилж аваагүй  байгаа иргэдийн судалгаа болон зураглалыг гаргаж тухайн газраа хэрхэн өмчилж авах, ямар материал бүрдүүлэх, хэнд хандах зэргийг агуулсан мэдэгдэх хуудсыг
 • 1-р багийн хэмжээнд 202 иргэнд
 • 2-р багийн хэмжээнд 30 иргэнд
 • 3-р багийн хэмжээнд 106 иргэнд
 • 4-р багийн хэмжээнд 29 иргэнднийт 367 иргэнд мэдэгдэх хуудас тараасан байна.
Мэдэгдэх хуудас авсан иргэдээс 56  иргэн газар өмчлөх хүсэлтээ ирүүлснээс 44 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэсэн ба үлдсэн 12 иргэний өргөдөл холбогдох хууль тогтоомжинд тусгагдсан баримт материал дутуу, хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй зэрэг шалтгааны улмаас шийдвэрлэх боломжгүй буцаагдсан байна.
Аяны хүрээнд нийт 1308  иргэн газар өмчлөх өргөдлөө өгснөөс:
 • 1-р багийн нутаг дэвсгэрт ойн зурвасаас баруун тийш 258 иргэнд 516 га газар өмчлүүлэхээр төлөвлөгдсөн газарт 258 иргэн,
 • 4-р багийн нутаг дэвсгэрт Ногоон тойрмын орчимд 896  иргэнд 313.6 га газар өмчлүүлэхээр төлөвлөгдсөн газарт төлөвлөгдсөн газарт 621 иргэн,
 • 4-р багийн нутаг дэвсгэрт Төмөр замын баруун талд 2392 иргэнд 598 га газар өмчлүүлэхээр төлөвлөгдсөн газарт төлөвлөгдсөн газарт 429  иргэн газар өмчлөх өргөдлөө өгсөн байна.
Дээрх өргөдөл өгсөн иргэдээс 258 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэж, 1050 иргэний өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа буюу холбогдох албан тушаалтанд шийдвэр гаргуулахаар  уламжилсан байна. Мөн аяны хугацаанд өмнө нь шинээр газар өмчлөх өргөдлөө өгсөн нийт 870 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэсэн .
Өмнө нь өмчилсөн газрынхаа өмчлөх эрхээ гэр бүлийн 1 гишүүнд хэрхэн  шилжүүлэх тухай аргазүйн зөвлөгөөг 217 иргэнд өгснөөс 206 иргэн холбогдох материалаа бүрдүүлэн өгч өмчлөх эрхээ гэр бүлийн 1 гишүүнд шилжүүлжээ.
Газрын мэдээллийн сангаас 70 иргэний эзэмшлийн газрын кадастрын зураг, 9 иргэнд тухайн орон нутагт газар өмчлөх эрхээ эдэлсэн эсэх тодорхойлолт, 7 иргэнд архивын материалыг тус тус гарган нийт 86 иргэнд үйлчилсэн байна.
Дээрх тоо баримтуудыг нэгтгэвэл аяны хүрээнд 2023 иргэнд газрын тухай хууль эрхзүйн мэдээлэл өгч, 2080  иргэний өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авснаас 2053 иргэний өргөдөл, хүсэлтийг  хүлээн авч холбогдох байгууллагад уламжлан  шийдвэрлэсэн байна. 

No comments:

Post a Comment

Ангилал

2013 4-11 clip tv Ажлын амжилт-2012 Айраг сум Алтанширээ сум Ашигт малтмал Байгалийн баялаг баримт бичиг Бизнесийн байгууллагууд Боловсрол Гадаад хамтын ажиллагаа Газар тариалан Газрын зураг Геологи- уул уурхайн салбар Даланжаргалан сум Дорноговь аймаг Дорноговь аймаг - ИТХ Дорноговь аймгийн ЗДТГ Дэд бүтэц Дэлгэрэх сум Замын-Үүд сум Зарлал Засаг даргын захирамжууд Зураг Иххэт сум лого Мал аж ахуй Мандах сум Музей мэдээ Наадам Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Нутгийн удирдлага Олон нийттэй харилцах алба Онцгой байдлын хэлтэс Өргөн сум Прокурорын газар Сайншанд сум Сайхандулаан сум Санхүү төрийн сангийн хэлтэс Саран хөхөө Саран Хөхөө театр Соёл СОЁМБО цогцолбор Спорт Судалгаа шинжилгээ - бүтээл сум Тайлан Танилцуулга Тендер Төлөвлөгөө Төрийн захиргаа Төсөв санхүү Төсөл удирдлагын хэлтэс Улаанбадрах сум үйлчилгээний байгууллагууд Хатанбулаг сум Хөвсгөл сум Хөгжлийн бодлогын хэлтэс Хөдөө аж ахуй Хөтөлбөрүүд Худалдаа Хууль зүйн хэлтэс Хэлтсүүд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг Цэргийн штаб Шагнал Шалгалт ШШГА Эрдэнэ сум Ярилцлага